Powrót do serwisu MOSiR:
MOSiR

RALK - Sezon 2019/20

Współpracujemy z:
Sfera TV


Najlepsi w 1. lidze

1. Liga - Eval
Brak zdjęcia
Maciej Soehrich
(Budsar)
27,47
1. Liga - Punkty
Brak zdjęcia
Grzegorz Podulka
(Budsar)
27,00
1. Liga - Asysty
Brak zdjęcia
Michał Moralewicz
(Budsar)
9,73
1. Liga - Zbiorki
Brak zdjęcia
Grzegorz Zawierucha
(Demons)
11,50

Aktualności

Ruszają zapisy na sezon 2019/2020!

10-07-2019 15:27 | Benek

logo

 

Komunikat dotyczy spraw organizacyjno – porządkowych na sezon 2019/2020.

 

 1. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

Organizator rozgrywek Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2018/2019 postanawia prowadzić rozgrywki RALK w dwóch ligach: pierwszą i drugą. Składy lig zostaną ustalone na podstawie tabeli końcowej sezonu zasadniczego rozgrywek RALK 2018/2019

W skład ligi pierwszej wejdzie 12 drużyn, które uczestniczyły w rozgrywkach sezonu 2018/2019, a które potwierdzą uczestnictwo w rozgrywkach w sezonie 2019/2020 w wyznaczonym terminie zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w tej lidze przysługuje zespołom w następującej kolejności:

 1. Budsar Zabrze

 2. Drim Tim

 3. Green Peas

 4. Gwiezdno Flota

 5. Rybnik Team

 6. Demons

 7. Wściekłe Psy

 8. Jaworzno

 9. Atomic

 10. Romus

 11. Dobermany

 12. Longman

 13. Płomień

 14. Zryw

 15. Wielka Kiść

 16. Piaśniki Magic Balls

 17. Hica

 18. Wataha

 19. Olimpia

 20. ZGP

 21. Se Gramy

 22. Killa Bees

 23. Energiczni

 24. Gwiazdy Podwórka

 25. Sor Drew

 

 

 


 

Jeśli zespół mający pierwszeństwo w udziale w lidze pierwszej nie potwierdzi udziału
w rozgrywkach 2019/2020 w wyznaczonym terminie, prawo udziału zespołu w tej lidze przepada

i zostaje przyznane kolejnemu zainteresowanemu zespołowi uczestniczącemu w rozgrywkach sezonu 2018/2019.

W skład drugiej ligi wejdą zespoły, które brały udział w rozgrywkach sezonu 2018/2019,
a które nie zostaną zakwalifikowane do ligi pierwszej oraz potwierdzą udział w rozgrywkach RALK w sezonie 2019/2020 w wyznaczonym terminie zgłoszeń.

Do ligi drugiej mogą również zostać zgłoszone i zakwalifikowane zespoły, które nie uczestniczyły
w rozgrywkach sezonu 2018/2019. W tym przypadku decydować będzie ilość wolnych miejsc oraz kolejność zgłoszeń poszczególnych, nowych drużyn. Przewidywana maksymalna ilość drużyn w lidze drugiej
to
13 zespołów.
 

Drużyny zgłaszające się lub potwierdzające swój udział w rozgrywkach RALK 2019/2020 po upływie terminów zgłoszeń mogą zostać przyjęte do rozgrywek wyłącznie grupy drugiej lecz nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej kolejki spotkań części zasadniczej sezonu 2019/2020.

Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku potwierdzenia uczestnictwa w rozgrywkach RALK 2019/2020 mniejszej, łącznej ilości drużyn niż 17, zmniejszenie ilości drużyn zakwalifikowanych do grupy pierwszej lub przeprowadzenie rozgrywek w jednej grupie rozgrywkowej.
 

UWAGA!

Drużynę do rozgrywek może zgłosić tylko i wyłącznie kierownik drużyny, który był wskazany w karcie drużyny w minionym sezonie. W przypadku zgłoszenia drużyny do rozgrywek przez inną osobę, organizator będzie konsultował zgłoszenie z dotychczasowym kierownikiem drużyny. Pierwszeństwo w zgłoszeniu drużyny do rozgrywek ma dotychczasowy kierownik, ewentualnie osoba wskazana przez byłego kierownika.

 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK

Rozgrywki w grupie pierwszej będą prowadzone dwuetapowo.

Pierwszy etap, sezon zasadniczy przeprowadzony zostanie w formie ligi każdy z każdym, dwie rundy, mecz i rewanż.

Drugi etap, systemem play-off do dwóch zwycięstw w seriach ćwierć- i półfinałowych oraz w serii finałowej, a w seriach walki o miejsce III – w formie dwumeczy, mecz i rewanż.

Do fazy play-off grupy pierwszej awansuje osiem ( 8 ) pierwszych zespołów z sezonu zasadniczego.

Rozgrywki w grupie drugiej będą prowadzone również dwuetapowo.

Pierwszy etap, sezon zasadniczy przeprowadzony zostanie w formie ligi każdy z każdym.

Drugi etap będzie rozegrany w podzielonej drugiej lidze na dwie grupy; gr. A 1-8, gr. B 9-13. Do poszczególnych grup drużyny przydzielone będą na podstawie zajmowanych miejsc po pierwszej rundzie, z zaliczeniem wszystkich zdobytych do tej pory punktów.

Mecze play-off (miejsca 1-4) rozgrywane będą w formie dwumeczu – mecz i rewanż. Zwycięzcą barażu zostanie zespół z lepszym stosunkiem koszy zdobytych do straconych w dwumeczu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek, w przypadku potwierdzenia udziału
w rozgrywkach RALK 2018/2019 mniejszej, łącznej ilości drużyn niż jest to przewidziane.


 

AWANSE I SPADKI

Po zakończeniu sezonu 2019/2020 planowane są awanse z ligi drugiej i spadki zespołów z ligi pierwszej.

Z pierwszej ligi automatycznie zostaną zdegradowane zespoły, które w rozgrywkach ligi pierwszej po sezonie zasadniczym uplasuje się na 11 oraz 12 pozycji w tabeli.

Zwycięzca rywalizacji sezonu 2019/2020 w lidze drugiej uzyskuje prawo do barażu z 10 zespołem I ligi.

Baraże zostaną rozegrane systemem mecz i rewanż.

Zwycięzcą barażu zostanie zespół z lepszym stosunkiem koszy zdobytych do straconych w dwumeczu.

Zwycięski zespół uprawniony będzie do udziału w rozgrywkach RALK w lidze pierwszej w sezonie 2019/2020.


 

 1. ZGŁOSZENIA I POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA

 

ZGŁOSZENIA

Przez zgłoszenie zespołu do rozgrywek RALK 2019/2020 rozumie się przesłanie na adres e-mail

ralkbasket@gmail.com

pełnej nazwy zgłaszanej drużyny oraz numerów telefonów, adresów e-mail dwóch kierowników drużyny.

Termin nadsyłania zgłoszeń przez zespoły, które uczestniczyły w rozgrywkach RALK 2017/2018 mija

04. sierpnia 2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń dla zespołów, które nie uczestniczyły w rozgrywkach 2017/2018 rozpoczyna się 05. sierpnia 2019.

Od 05 sierpnia przyjmowane będą nowe zespoły w ewentualne wolne miejsca, po drużynach nie zgłoszonych do 06.sierpnia lub do ewentualnego turnieju kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia nowych drużyn przyjmowane będą do 17. sierpnia 2018.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej maksymalną ilość jaka przewidział organizator tj. 23 drużyn w sezonie 2019/2020 dla obu grup rozgrywkowych, planowane jest przeprowadzenie turnieju kwalifikacyjnego.

W turnieju tym wezmą udział nowo zgłaszane zespoły oraz zespoły z ostatnich miejsc drugiej ligi sezonu 2018/2019.

Ilość drużyn zakwalifikowanych do turnieju kwalifikacyjnego z pośród drużyn uczestniczących
w rozgrywkach sezonu 2017/2018 będzie uzależniona od ilości nowo zgłoszonych zespołów do sezonu 2018/2019.


 

POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA

Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator prześle na podane w zgłoszeniu adresy e-mail kierowników KARTĘ ZESPOŁU.

Karta ta zawiera informacje o zgłaszanych do rozgrywek zawodnikach i trenerach drużyn.

Szczegółowo wypełnioną KARTĘ ZESPOŁU (z danymi zgłaszanych zawodników i trenerów) należy odesłać na e-mail ralkbasket@gmail.com celem potwierdzenia udziału w rozgrywkach RALK.

Karta musi zawierać listę minimum 5 zawodników lecz nie więcej niż 12 wymienionych z imienia
i nazwiska z podanymi szczegółowymi informacjami wskazanymi w karcie zespołu.

Podpisy na Karcie Zespołu Kierownicy Zespołów złożą w czasie przedsezonowego spotkania organizacyjnego ligi, dlatego Karty Zespołu nie należy drukować samodzielnie, a potwierdzanie udziału realizować jedynie drogą elektroniczną.

Termin przyjmowania Kart Zespołów, a tym samym potwierdzania udziału
w rozgrywkach RALK 2019/2020 dla obu grup rozgrywkowych mija
23. sierpnia 2018.

Prosimy Kierowników Drużyn do terminowego nadsyłania zgłoszeń i potwierdzeń udziału (nadsyłanie Kart Zespołów) w rozgrywkach RALK 2019/2020. Pozwoli to na sprawne przygotowanie
i organizację rozgrywek ligowych.

Przypominamy, iż Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku potwierdzenia uczestnictwa w rozgrywkach RALK 2019/2020 mniejszej, łącznej ilości drużyn niż 17, zmniejszenie ilości drużyn zakwalifikowanych do rozgrywkowej grupy pierwszej lub przeprowadzenie rozgrywek w jednej grupie rozgrywkowej.

 1. WPISOWE

Wysokość wpisowego jest uzależniona od ligi, do której zostanie zakwalifikowany zespół
w rozgrywkach RALK 2017/2018

Wysokość wpisowego I liga - 1400 PLN; II liga – 1200 PLN

Wpisowe do rozgrywek należy uiścić najpóźniej do dnia spotkania organizacyjnego.
Całość należy wpłacić na konto MOSiR Ruda Śląska, lub w kasie MOSiR przy ul. Hallera 14a.

Dane do przelewu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Gen. Hallera 14a

41-709 Ruda Śląska

Nr konta: 02 1050 1331 1000 0010 0113 9227

W tytule przelewu lub przy wpłacie w kasie należy podać/wpisać: RALK – „Nazwa drużyny”


 

Wpisowe do rozgrywek RALK w sezonie 2018/2019 dla drużyny, która zdobyła Mistrzostwo Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2017/2018 zostaje zniesione, zaś V-ce Mistrzom Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki sezonu 2017/2018 wpisowe na sezon 2017/2018 zostaje pomniejszone o 50%. Drużynie, która stanęła na najniższym stopniu podium wpisowe zostaje pomniejszone o 400 zł.


 


 


 

Jeśli zespół Mistrza Ligi nie przystąpi do rozgrywek, prawo to przechodzi na kolejny zespół ujęty
w klasyfikacji końcowej sezonu 2017/2018.


 

 1. NAGRODY

W rozgrywkach RALK Ruda Śląska w sezonie 2017/2018 organizator ligi przewidział nagrody.

 1. NAGRODY ZESPOŁOWE

Zespoły zajmujące miejsca medalowe w grupie pierwszej otrzymują pamiątkowe medale.

Za zajęcie trzeciego miejsca, w pierwszej grupie ligowej zespół otrzymuje pamiątkowy puchar.

Za Wicemistrzostwo Ligi (zajęcie drugiego miejsca w ligowej grupie pierwszej), zespół otrzymuje pamiątkowy puchar.


 

 1. NAGRODY INDYWIDUALNE

W sezonie 2018/2019 organizator ligi przyzna następujące nagrody indywidualne:

 • Nagroda MVP sezonu zasadniczego pierwszej ligi.

 • Nagroda MVP finałów ligi (pierwszej ligi).

 • Tytuł najlepszego defensora sezonu zasadniczego pierwszej ligi

 • Tytuł najlepszego rezerwowego z zastrzeżeniem 40% frekwencji zawodnika
  w rozgrywkach sezonu zasadniczego.

Każda nagroda zostanie uhonorowana dyplomem i pamiątkową statuetką.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie nagród drużynowych i indywidualnych.

 1. INFORMACJE KONATKOWE

 • Marcin Bębenek 664 972 900 (przy nieodebranym połączeniu, proszę o zostawienie wiadomości sms)


 


Ściągnij Ściągnij plik

Komentarze

Ta wiadomość nie została jeszcze skomentowana.

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze trzeba być zarejestrowanym i zalogowanym w serwisie.

Logowanie i rejestracja

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Pokaż:

Ostatnie wyniki

RALK — 2. Liga - runda 2
Kolejka 5
2. Liga Grupa A:
Monstars73:57Hicawięcej»
(08-03-2020 10:20)
2. Liga Grupa B:
Energiczni20:0Olimpiawięcej»
(08-03-2020 9:00)
RALK — 1. Liga
Kolejka 20
1. Liga:
Budsar66:85Demonswięcej»
(08-03-2020 19:00)
Gwiezdno Flota108:81Rybnik Teamwięcej»
(08-03-2020 17:30)
Drim Tim77:63Dobermanywięcej»
(08-03-2020 16:00)
Wściekłe Psy52:65Longmanwięcej»
(08-03-2020 14:30)
Romus61:115Green Peaswięcej»
(08-03-2020 13:00)
Atomic68:78Jaworznowięcej»
(08-03-2020 11:40)
RALK — 2. Liga - runda 2
Kolejka 5
2. Liga Grupa A:
Se Gramy37:67Watahawięcej»
(07-03-2020 13:00)
Wielka Kiść67:56Zrywwięcej»
(07-03-2020 11:40)
ZGP51:48Piaśnikiwięcej»
(07-03-2020 9:00)
2. Liga Grupa B:
Dazynt32:74Killa Beeswięcej»
(07-03-2020 10:20)